Om bildterapi

Bildterapi är en form av psykoterapi där du får möjlighet att uttrycka dig inte bara 1
med ord utan också med färger. Du lägger ut färger på ett papper, kanske med en svamp. Du behöver inte kunna teckna eller måla. Detta är ett sätt att utan ord visa känslor, tankar och händelser i ditt liv. Du kan alltså – om du vill – berätta utan ord.

Tillsammans med mig funderar du sedan kring din målning. Detta leder ofta till att du får kontakt med gömda och glömda sidor hos dig själv. Du kan till exempel få fatt i din styrka, som du kanske har kvävt. Du kan sedan med hjälp av målning och samtal utveckla både den och andra känslor som kanske dyker upp. Då blir du tydligare för dig själv.
Du kan också komma i kontakt med bortglömda händelser. Sådana kan ligga och pyra och orsaka nedstämdhet och oro som du inte vet varför du känner. När ett sådant minne kommer upp till ytan och blir tydligt kan du i dialog med mig bearbeta händelsen. Sedan kan du lämna den utan att behöva tränga bort den. Oron kan släppa och ge plats för glädje och kraft, och du kan pröva och utveckla dina resurser fullt ut utan hindrande känslor.

På det här sättet kan du få svar på tre viktiga frågor som du kanske har:
Varför känner jag så här, som jag inte vill känna?”
Varför reagerar jag så här, som jag inte vill reagera?”
Varför gör jag så här, som jag inte vill göra?”

Vårt gemensamma studium av och samtalen om den färdiga bilden ökar din säkerhet och tillför energi, kan väcka glädje, stolthet och mod att möta och hantera svårigheter. Du känner att du vet vem du är. Du blir tydligare inte bara för dig själv, utan också för andra. Ju tydligare vi är inför varandra, ju bättre och sannare relationer kan vi skapa till alla vi möter – vänner, älskade, familjemedlemmar, arbetskamrater, chefer, anställda – alla.

Almametoden är en speciell form av bildterapi: Man använder en viss typ av avslappning. Den gör att du kommer in i ett något förändrat medvetandetillstånd liknande hypnos. Under avslappningen kan helt spontant en bortglömd upplevelse eller en bortträngd egenskap – eller något annat som är viktigt för dig – dyka upp för din inre syn, men i förändrad, kanske symbolisk form. Du kan sedan bearbeta den tillsammans med mig.

Givetvis är du också varmt välkommen för enbart samtal. Dessa kan vara början på något helt nytt i Ditt liv!

Mera Glädje – Mera Kraft