Hur går det till

Vi samtalar kring dina tankar, känslor och upplevelser. Om du vill kan du måla eller svampa fram enkla bilder. Du behöver alltså inte vara duktig i teckning eller målning. När vi studerar dina bilder dyker ofta helt nya synvinklar upp. En målning kan visa både dina styrkor och dina svaga sidor. Du får hjälp att förstärka din kraft och att förstå och bearbeta de svaga sidorna. Det leder till ökad säkerhet.Jag följer gärna upp mina klienter. Vid enstaka möten efter terapins slut mår klienterna oftast fortfarande bra.
– Mitt terapirum är en plats för absolut fritt forum. Där kan du ge uttryck för tankar, känslor, önskningar, farhågor, oro, fantasier, drömmar och annat utan att du blir värderad eller klandrad. Tystnadsplikt gäller.

Mera Glädje – Mera Kraft