Företag

12Kan ditt företag eller din arbetsgrupp bli mera effektiv?

Problem uppstår ofta i alla typer av grupper, till exempel en styrelse, en arbetsgrupp, en kamratgrupp. Problemen kan yttra sig som konflikter, avundsjuka, utfrysning, maktkamp, bristande acceptans av oliktänkande med mera. I mitt arbete med grupper har jag som mål att öka medlemmarnas förståelse för varandra och tolerans för varandras olikheter och åsikter. Resultatet blir ofta ökad gemenskap, trivsel och ett bättre arbetsklimat.

Syftet är att öka arbetsglädjen och därmed effektiviteten. I förlängningen kan det påverka produktiviteten positivt.

Mitt arbetssätt varierar, eftersom jag skräddarsyr innehållet efter den aktuella gruppens behov.

Gemensamt utförda uppgifter samt olika typer av samtal leder så gott som alltid till ökad gemenskap och glädje i alla former av grupper.